Product :
Project :

กระจกเสริมลวด เอจีซี

View Detail
เกราะป้องกันอัคคีภัย และการแตกร่วงหล่น
        กระจกเสริมลวด เอจีซี ด้วยคุณลักษณะของเส้นลวดที่ฝังอยู่ในเนื้อกระจกทำให้กระจกเสริมลวด มีคุณสมบัติพิเศษในการต้านทานการแตกหลุดร่วงของแผ่นกระจก และป้องกันการลุกลามของเปลวไฟและควันไฟ


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th