Product :
Project :

กระจกโฟลตใสพิเศษ เอจีซี, เคลียร์วิชั่น

View Detail
เรียบใสพิเศษ มีส่วนผสมโลหะต่ำ
        กระจกโฟลตใสพิเศษเคลียร์วิชั่น เอจีซี หรือเรียกว่า กระจก extra-clear หรือกระจก low-iron  เป็นกระจกโฟลตใสที่มี่สวนผสมของของโลหะต่ำกระจกเคลียร์วิชั่น เหมาะกับสถาปัตยกรรมออกแบบในปัจจุบัน ที่ต้องการเน้นความใสของกระจกมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนด้วยส่วนผสมของโลหะต่ำ ที่ให้รูปลักษณ์ความใสพิเศษ (จากการลดสีเขียวอันเป็นสีของเนื้อกระจกธรรมดาออก) จึงให้แสงส่องผ่านสูงมากถึง 92%  (สำหรับกระจกความหนา 4 มม.) เห็นได้ถึงความเป็นเลิศ ถึงแม้ว่าความหนาของกระจกจะมากขึ้น แต่ก็ยังคงความใส สามารถให้ภาพการมองเห็นที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th