ไทย | EN
Home Product Processed Glass กระจกฉนวนความร้อน กระจกฉนวนความร้อน แพร์แทค โลว-อี
กระจกฉนวนความร้อน แพร์แทค โลว-อี
ประหยัดพลังงาน ให้แสงผ่านได้ดี
กระจกฉนวนความร้อน เอจีซี, แพร์แทค โลว-อี กระจกฉนวนความร้อนประสิทธิภาพสูงของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ผลิตโดยการนำเอากระจก 2 แผ่น มาประกอบกันโดยมีเฟลมอลูมิเนียมคั่นกลาง เช่นเดียวกับกระจกฉนวนความร้อนแพร์แทค แต่กระจกที่อยู่ด้านนอกอาคารจะเป็นกระจกโลว-อี ที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะ ซึ่งมีลักษณะเป็นฟิล์มบางที่แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งฟิล์มนี้จะสะท้อนเฉพาะความร้อนให้ออกไปด้านนอกเท่านั้น แต่แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วยลดความร้อน ลดพลังงานในการควบคุมอุณหภูมิ ขณะเดียวกันก็ลดพลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง
Feature, Benefits :
สามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกก่อให้เกิดบรรยากาศสบายแก่ผู้อยู่อาศัย
- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ก่อให้เกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย
- สามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
และช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพลังงาน
- ไม่ทำให้เกิดฝ้าหรือหยดน้ำ แม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกแตกต่างกันมาก
Applications :
- ใช้กับอาคารสูง อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในด้านเสียงและ
อุณหภูมิ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน สำนักงาน เป็นต้น
- ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน
- ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและภายในเช่น ห้องบันทึกเสียง เป็นต้น
- ใช้กับตู้แช่ที่ต้องการแสดงสินค้าด้านใน
:
Type
Thickness
(mm.)
Dimension
Minimum (mm.)
Maximum (mm.)
Average Unit weight (Kg/m2)
PairTAG LOW-E
6LE101+A12+FL6
350 X 180
3500 X 2350
N/A
GALLERYS :