ฑูตความดี AGC ตอน " มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับประธานชุมชนอมรา และ ประธานชุมชนคงกะพัน "
21 May 2564
โครงการ AGC Ambassador " มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับประธานชุมชนอมรา และ ประธานชุมชนคงกะพัน "
ฑูตความดี AGC "ร่วนกันปันน้ำใจให้น้อง"
22 Jan 2564
พลัง AGC รวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อนำไปมอบให้น้องที่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
NEXT GEN GATHERING 2020: NEW PHENOMENON OF THAI ECONOMY
29 Oct 2563
NEXT GEN GATHERING 2020: NEW PHENOMENON OF THAI ECONOMY
ASA BUILDING AND CONSTRUCTION FORUM 2020: ECONOMY OUTLOOK 2020-2022
08 Oct 2563
ASA BUILDING AND CONSTRUCTION FORUM 2020: ECONOMY OUTLOOK 2020-2022
SPECIAL TALK by สถาปนิก เฮ็ด-ดี
03 Oct 2563
SPECIAL TALK by สถาปนิก เฮ็ด-ดี
ฑูตความดี AGC ตอน " ทำแอลกอฮอล์แจกพนักงาน "
03 Mar 2563
โครงการ AGC Ambassador "ทำแอลกอฮอล์แจกพนักงาน"