AGC ร่วมแสดงสินค้าในงาน BEC
24 Dec 2561
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กระจกอนุรักษ์พลังงานในงานที่ BEC จัดเพื่อนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าฯ
AGC ร่วมแสดงสินค้าในงาน BEC แถลงผลงาน
21 Dec 2561
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงผลิตภัณท์กระจกอนุรักษ์พลังงาน ในงาน BEC แถลงผลงาน
AGC Dinner Talks ณ หาดใหญ่
19 Nov 2561
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จัดงาน AGC Dinner Talks
AGC ร่วมแสดงสินค้าในงาน BEC สัญจร ครั้งที่ 5
29 Oct 2561
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กระจกอนุรักษ์พลังงาน ในงาน BEC สัญจร ครั้งที่ 5 ซ่ึ่งจัดโดย กระทรวงพลังงาน
STOPRAY กระจก Low-E
04 Nov 2559
STOPRAY กระจก Low-E นวัตกรรมที่จับต้องได้ รายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สัมมนาสถาปนิกล้านนา ปี 2559
15 Oct 2559
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "Building Energy Code: ข้อบังคับและการปรับใช้"