ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ

Employment policy is to provide


 • Opportunity for Thai people, be a quality source of employment.
 • Opportunity to apply personal capability in one's performance for career advancement.
 • Fair remuneration based on knowledge and capability in line with employment market.
 • Provide good and safe environment/condition for working.
 • Fair treatment to employees in line with laws, rules and regulations, social culture and moral.

Main Workunits


 • Production/Engineering/Quality Assurance/Production Planning and inventory Control/Delivery
 • Accounting/Finance/Internal Audit
 • IT
 • Purchasing and Logistics
 • Sales and Marketing
 • Human resource/Administration
 • Safety and Environment

Benefits/welfares and Activities


Bonus, Provident fund, Medical allowance, Accident Insurance, Physical checkup, Transportation, Uniform, Gratuity fund, Service year gift, Allowance for emergency working in different factory, Kaizen/Activity award (Opportunity to present in Japan), Activity day, Staff party day, Birthday Party/Gift, Sport activity.

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Mechanical Engineer (Chonburi Factory)

Key responsibilities:
 • Responsible for mechanical maintenance in factory in order to maintain continuously production process 
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan
 • Responsible for designed, planning and analyze mechanical related job
 • Design and implement machine improvement plan
 
Qualifications:
 
 • Fresh Graduated are welcome.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering or other related fields.
 • 1-4 years of experience in continuous process industry or heavy industry will be advantage
 • Computer literacy with an emphasis on MS Office tools, Auto CAD 2D and 3D, Solid Work
 • Good in English Communication
 • Good personality, mature and proactive
 • Ability to understand technical drawings, mechanical design
 
Working Location: Chonburi Factory from MON-FRI (08:00AM - 17:00PM)

Experienced Electrical Engineer (Samut Prakarn)

Key Responsibilities:
 • Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan   

Qualifications:
 • Bachelor degree in Electrical Engineering or other related fields.
 • 2-5 years of experience in Electrical.
 • Knowledge in motor and drives, process instrument, PLC 
 • Knowledge in high voltage substation, switchgear operation and maintenance and Utility System Management is plus.
 • Ability to understand technical drawings, P&ID and good at electrical and control design.
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive

Working Location: Samut Prakarn from MON-FRI (08:00AM - 17:00PM)

วิธีสมัคร


ผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามรถส่งอีเมลล์สมัครงาน พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มสมัครงาน โดยบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่งอีเมลล์ พร้อมแนบเอกสารการศึกษา หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Remark : for more information please call 0-2815-5000 ext. 1213, 1631
You may send your resume to aft.recruit@agc.com