ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ

Employment policy is to provide


 • Opportunity for Thai people, be a quality source of employment.
 • Opportunity to apply personal capability in one's performance for career advancement.
 • Fair remuneration based on knowledge and capability in line with employment market.
 • Provide good and safe environment/condition for working.
 • Fair treatment to employees in line with laws, rules and regulations, social culture and moral.

Main Workunits


 • Production/Engineering/Quality Assurance/Production Planning and inventory Control/Delivery
 • Accounting/Finance/Internal Audit
 • IT
 • Purchasing and Logistics
 • Sales and Marketing
 • Human resource/Administration
 • Safety and Environment

Benefits/welfares and Activities


Bonus, Provident fund, Medical allowance, Accident Insurance, Physical checkup, Transportation, Uniform, Gratuity fund, Service year gift, Allowance for emergency working in different factory, Kaizen/Activity award (Opportunity to present in Japan), Activity day, Staff party day, Birthday Party/Gift, Sport activity.

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Safety Officer (AMATA City, Chonburi)

Key Responsibilities:
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety law and regulations by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related operation processes.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety standard and requirement system by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply safety policy, target and action plan which regulated by AGC Head Quarter (Japan) and/or AFT Head Office (Thailand) by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Other Ad Hoc as assigned.
   
 
Qualifications:
 • Bachelor degree in related Occupational Health and safety
 • 0-2 years of experience in Occupational Health and safety in manufacturing process.
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy
 • Good in communication and human relations skill, mature and proactive

Experience Safety Officer (AMATA City, Rayong)

Key Responsibilities:
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety law and regulations by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related operation processes.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety standard and requirement system by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply safety policy, target and action plan which regulated by AGC Head Quarter (Japan) and/or AFT Head Office (Thailand) by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Other Ad Hoc as assigned.
   
 
Qualifications:
 • Bachelor degree in related Occupational Health and safety
 • Minimum 3 years of experience in Occupational Health and safety in manufacturing process.
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy
 • Good in communication and human relations skill, mature and proactive

Electrical Engineer Section Chief (AMATA Nakhorn IE., Chonburi)

Key Responsibilities:

 • Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process 
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan

 Qualifications:

 • Bachelor degree in Electrical  Engineering.
 • Minimum 5 years of experience in Electrical maintenance from manufacturing firm
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive

Experienced Electrical Engineer

Key Responsibilities:
 1. Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process
 2. Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan 
 
Qualifications:
 • Age not over 30 years old
 • Bachelor degree in ElectricalEngineering or other related fields.
 • 3-5 years of experience in Electrical.
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactiv

Human Resources Officer (Samutprakarn Factory)

Key Responsibilities:
 • Responsible for HR process of factory ie rules & regulations, manpower, recruitment & selection, compensation, training, employee relations, labour union, HR information
 • Responsible for Administration jobs of factory to support manufacturing process and operation ie expatriate service, general affairs, government affairs, license & permit
           
Qualifications:
 • Bachelor degree in Human resource management or related fields.
 • 2-4 years of experience in human resource management of manufacturing field.
 • Have experience in employee relations and labour union management is an advantage.
 • Good in English communication and human relations
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive

วิธีสมัคร


ผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามรถส่งอีเมลล์สมัครงาน พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มสมัครงาน โดยบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่งอีเมลล์ พร้อมแนบเอกสารการศึกษา หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Remark : for more information please call 0-2815-5000 ext. 1213, 1631
You may send your resume to aft.recruit@agc.com