ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ

Employment policy is to provide


 • Opportunity for Thai people, be a quality source of employment.
 • Opportunity to apply personal capability in one's performance for career advancement.
 • Fair remuneration based on knowledge and capability in line with employment market.
 • Provide good and safe environment/condition for working.
 • Fair treatment to employees in line with laws, rules and regulations, social culture and moral.

Main Workunits


 • Production/Engineering/Quality Assurance/Production Planning and inventory Control/Delivery
 • Accounting/Finance/Internal Audit
 • IT
 • Purchasing and Logistics
 • Sales and Marketing
 • Human resource/Administration
 • Safety and Environment

Benefits/welfares and Activities


Bonus, Provident fund, Medical allowance, Accident Insurance, Physical checkup, Transportation, Uniform, Gratuity fund, Service year gift, Allowance for emergency working in different factory, Kaizen/Activity award (Opportunity to present in Japan), Activity day, Staff party day, Birthday Party/Gift, Sport activity.

ตำแหน่งที่เปิดรับ


IT Officer (Developer)

Job Description

- Responsible for in-house application development.

- Be responsible for implementing software application including design, configuring, testing, developing application programs and support all related task to developed projects.

- Adhere to project implementation and programming standards

- Participate in requirement 


Qualification

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other subject related to computer programming
 • 2 - 3 Years of experiences in IT field.
 • Have IT project implementation background 
 • Good in English
 • Knowledge of Mobility Apps, SQL, MAGIC will be an advantage 

Experience Mechanical Engineer (Samut Prakarn)

Accounting Officer (Fresh Grad are Welcome)

Duties & Responsibilities
 
 • Record and track monthly general income of Industrial Glass and also account adjustment for Cost and Operation expense calculation
 • To prepare calculation of production cost of industrial glass and reporting to support financial analyze of concerned parties.
 • To prepare calculation of cost of sales of industrial glass and reporting. (Financial Statement, Management Report and etc.)
 • To prepare and generate yearly budget and budgetary control to ensure all expense used are not exceed the planned budget
 • To support management decision through Short / long term planning and Feasibility study of any investment project.
 • Coordinate with external parties such as government office for any information required regarding industrial glass
 • Ad hoc task as assign
 
Qualification
 
 
 • Bachelor degree or higher in Accounting or Business Administration. (fresh grad. are welcomed)
 • 0-3 years of experience
 • Good in English Communication
 • Computer literacy (Ms Office)
 • Leadership, mature and proactive

Experienced Electrical Engineer (Samut Prakarn)

Key Responsibilities:
 1. Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process
 2. Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan 
 
Qualifications:
 • Bachelor degree in ElectricalEngineering or other related fields.
 • 2-5 years of experience in Electrical.
 • Knowledge in motor and drives, process instrument, PLC 
 • Knowledge in high voltage substation, switchgear operation and maintenance and Utility System Management is plus.
 • Ability to understand technical drawings, P&ID and good at electrical and control design.
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactiv

Internal Audit Senior Officer/Section Chief

Key Responsibilities:
 1. Responsible company’s internal audit planning and operational.
 2. Oversee IA staff to ensure all company’s internal audit will meet KPI
 3. Analyze and Develop company’s internal operational system to ensure all systems run properly.
 4. Provide advisory, suggestion and recommendation to Bus. to ensure all will and able to operate their functions properly and comply with company’s internal control system.
Qualifications:
 1. Age over 28 years old
 2. Bachelor degree or higher in Accounting, Finance or Economics.
 3. Minimum 5 years of experience in Internal Audit (experienced from manufacturing business will be an advantage)
 4. Good in English Communication
 5. Computer literacy (Ms Office)
 6. Leadership, proactive, strong logical thinking and high responsibilities.

วิธีสมัคร


ผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามรถส่งอีเมลล์สมัครงาน พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มสมัครงาน โดยบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่งอีเมลล์ พร้อมแนบเอกสารการศึกษา หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Remark : for more information please call 0-2815-5000 ext. 1213, 1631
You may send your resume to aft.recruit@agc.com