ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ

Employment policy is to provide


 • Opportunity for Thai people, be a quality source of employment.
 • Opportunity to apply personal capability in one's performance for career advancement.
 • Fair remuneration based on knowledge and capability in line with employment market.
 • Provide good and safe environment/condition for working.
 • Fair treatment to employees in line with laws, rules and regulations, social culture and moral.

Main Workunits


 • Production/Engineering/Quality Assurance/Production Planning and inventory Control/Delivery
 • Accounting/Finance/Internal Audit
 • IT
 • Purchasing and Logistics
 • Sales and Marketing
 • Human resource/Administration
 • Safety and Environment

Benefits/welfares and Activities


Bonus, Provident fund, Medical allowance, Accident Insurance, Physical checkup, Transportation, Uniform, Gratuity fund, Service year gift, Allowance for emergency working in different factory, Kaizen/Activity award (Opportunity to present in Japan), Activity day, Staff party day, Birthday Party/Gift, Sport activity.

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Mechanical Engineer Section Chief (AMATA , Chonburi)

Responsibilities

 • Planning workforce for highest efficiency.
 • Set up plan and implement for industrial machine maintenance.
 • Plan and implement any projects involve Mechanical Engineer
 • Cost control for maintenance budget.
 • Quality control involve ISO standard.

Qualification

 • Have Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Minimum 5 years of experiences in Mechanical Equipment Maintenance. Experience in Heavy Industrial Machine for continuous process will be advantages.
 • Have 2 years of experiences in Management level, Project Management, Maintenance Management.
 • Can work under pressure.
 • Good in computer literacy.
 • Can use Auto Cad, Solid work.
 • Good in English.

Technical Sales (Coated Glass)

Job Description

- Visit architect to get and update project information

- Answer to the inquiry about technical knowledge(AFT Product) then keep all record.

- Do planning calculation on certain project with calculation tools  

- Responsible in new product presentation to Interior Designer, Architect or any person in charge.

- Follow up on responsible Sales project (Mainly Bangkok)

- Other task assigned

Qualification

- Minimum 2 years of experiences in Sales and Marketing fields. Experiences in construction material field will be advantageous.

- Bachelor Degree in Industrial Engineering, Material Engineer, Material Science or any related field.

- Proficient in English

- High service mind 

- Have driver license.     

Accounting Officer (Fresh Grad are Welcome)

Duties & Responsibilities
 
 • Record and track monthly general income of Industrial Glass and also account adjustment for Cost and Operation expense calculation
 • To prepare calculation of production cost of industrial glass and reporting to support financial analyze of concerned parties.
 • To prepare calculation of cost of sales of industrial glass and reporting. (Financial Statement, Management Report and etc.)
 • To prepare and generate yearly budget and budgetary control to ensure all expense used are not exceed the planned budget
 • To support management decision through Short / long term planning and Feasibility study of any investment project.
 • Coordinate with external parties such as government office for any information required regarding industrial glass
 • Ad hoc task as assign
 
Qualification
 
 
 • Bachelor degree or higher in Accounting or Business Administration. (fresh grad. are welcomed)
 • 0-3 years of experience
 • Good in English Communication
 • Computer literacy (Ms Office)
 • Leadership, mature and proactive

Experienced Electrical Engineer (Samut Prakarn)

Key Responsibilities:
 1. Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process
 2. Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan 
 
Qualifications:
 • Bachelor degree in ElectricalEngineering or other related fields.
 • 2-5 years of experience in Electrical.
 • Knowledge in motor and drives, process instrument, PLC 
 • Knowledge in high voltage substation, switchgear operation and maintenance and Utility System Management is plus.
 • Ability to understand technical drawings, P&ID and good at electrical and control design.
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactiv

Safety Officer (Head Office)

Key Responsibilities:
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety law and regulations by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related operation processes.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply with safety standard and requirement system by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Responsible for safety activity of the company in order to comply safety policy, target and action plan which regulated by AGC Head Quarter (Japan) and/or AFT Head Office (Thailand) by doing periodical audit, recommendation for improvement, planning and evaluation the related activities.
 • Other Ad Hoc as assigned.
   
 
Qualifications:
 • Bachelor degree in related Occupational Health and safety
 • 0-1 years of experience in Occupational Health and safety in manufacturing process.
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy
 • Good in communication and human relations skill, mature and proactive

Production Engineer (Samut Prakarn)

Key Responsibilities:
1. Control the production system to comply with loading and shipment plan
2. Manpower planning and analysis to ensure the efficiency of manpower in production process
3.
Manage all information and software to comply with company’s Information Security
4.
Control both raw sheet and finish goods to ensure that both comply with stock control
5.Budget planning

6. Liaise with other concerned party to solve any issue and improvement of production
7.
Cooperate with company’s activities: 5SVM, Monozukuri, Cost Down Activity, Safety, Environment, Customer Satisfaction, QAV, IS, IA and etc. 
 
Qualifications:
 •  Bachelor degree in Production Engineering, Industrial Engineering (IE), Chemical or other related fields.
 •  0-3 years of experience in Electrical.
 •  Good in English Communication
 •  Computer literacy
 •  Able to work in hot area
 • Hard working, energetic, analytical skill, Interpersonal skill, Mature and proactive
   

วิธีสมัคร


ผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามรถส่งอีเมลล์สมัครงาน พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มสมัครงาน โดยบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่งอีเมลล์ พร้อมแนบเอกสารการศึกษา หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Remark : for more information please call 0-2815-5000 ext. 1213, 1631
You may send your resume to aft.recruit@agc.com