ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ

Employment policy is to provide


 • Opportunity for Thai people, be a quality source of employment.
 • Opportunity to apply personal capability in one's performance for career advancement.
 • Fair remuneration based on knowledge and capability in line with employment market.
 • Provide good and safe environment/condition for working.
 • Fair treatment to employees in line with laws, rules and regulations, social culture and moral.

Main Workunits


 • Production/Engineering/Quality Assurance/Production Planning and inventory Control/Delivery
 • Accounting/Finance/Internal Audit
 • IT
 • Purchasing and Logistics
 • Sales and Marketing
 • Human resource/Administration
 • Safety and Environment

Benefits/welfares and Activities


Bonus, Provident fund, Medical allowance, Accident Insurance, Physical checkup, Transportation, Uniform, Gratuity fund, Service year gift, Allowance for emergency working in different factory, Kaizen/Activity award (Opportunity to present in Japan), Activity day, Staff party day, Birthday Party/Gift, Sport activity.

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Electrical Engineer Manager (Samutprakarn)

Key Responsibilities:

 • Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process 
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan

 Qualifications:

 • Bachelor degree in Electrical  Engineering.
 • Have solid experience at least 7 years in Electrical maintenance from manufacturing firm and at least 2 years in leading engineer/technician team
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive
Working Location: Samutprakarn Factory From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

Human Resources Officer (Samutprakarn)

Key Responsibilities:
 • Responsible for HR process of factory ie rules & regulations, manpower, recruitment & selection, compensation, training, employee relations, labour union, HR information
 • Responsible for Administration jobs of factory to support manufacturing process and operation ie expatriate service, general affairs, government affairs, license & permit
Qualifications:
 • Bachelor degree in Human resource management or related fields.
 • 1-4 years of experience in human resource management of manufacturing field.
 • Have experience in employee relations and labour union management is an advantage.
 • Good in English communication and human relations
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive
Working Location: Samutprakarn Factory From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

Mechanical Engineer (Chonburi)

Key responsibilities:
 • Responsible for mechanical maintenance in factory in order to maintain continuously production process 
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan
 • Responsible for designed, planning and analyze mechanical related job
 • Design and implement machine improvement plan
Qualifications:
 • Fresh Graduated are welcome.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering or other related fields.
 • 1-4 years of experience in continuous process industry or heavy industry will be advantage
 • Computer literacy with an emphasis on MS Office tools, Auto CAD 2D and 3D, Solid Work
 • Good in English Communication
 • Good personality, mature and proactive
 • Ability to understand technical drawings, mechanical design
Working Location: Chonburi Factory From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

Production Engineer (Rayong) #Fresh Grad are Welcome

Key Responsibilities:
 • Able to work at Production and Raw Material Site.
 • Establish team KPI in order to comply with the policy which deployed from superior
 • Manage, Control, Analyze and improve all production process in order to achieve target / KPI as planned.
 • Manage usage of company resource to be more proper and efficiency (man, material, machine and money)
 • Generate budget planning and control.
 • Generate related report to support management
 • Manpower planning and control
 • Performance Evaluation to team member
 • Other ad hoc as assign
 Qualifications:
 • Male/Age 22-25 years old
 • Bachelor/Master Degree in Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering, Material Science, and other related fields.
 • 0-3 years of experience in related field (fresh grad also welcome)
 • Good in English Communication (TOEIC score if any)
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive
Working Location: Rayong Factory From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

Experienced Electrical Engineer (Samut Prakarn)

Key Responsibilities:
 • Responsible for electrical maintenance in factory in order to maintain continuously production process
 • Responsible for machinery installation or modification to achieve the factory target and plan   
Qualifications:
 • Bachelor degree in Electrical Engineering or other related fields.
 • 2-5 years of experience in Electrical.
 • Knowledge in motor and drives, process instrument, PLC 
 • Knowledge in high voltage substation, switchgear operation and maintenance and Utility System Management is plus.
 • Ability to understand technical drawings, P&ID and good at electrical and control design.
 • Good in English Communication
 • Computer literacy
 • Good personality, mature and proactive​
Working Location: Samutprakarn Factory From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

Sales Officer

Key Responsibilities:
 
 • To promote and increase coated products in Route sales department. (all country)
 • Proactive approach to processor and maintain market during high competitive situation.
 • Taking care about processors both of construction and industrial segment.
 • After sales service and Issue sales report.
Qualifications:
 • Bachelor Degree in Marketing, Business Administration or related fields. 
 • 0 - 3 years of experience in industrial product sales (durable product or manufacturing product is required).
 • Good command of spoken and written EnglishToeic 600 score.  
 • Able to use Microsoft office such as excel, word, and power point. 
 • Computer literacy.
 • Communication skill.
 • Service mind, Enthusiastic, Work under pressure, Systematical and Prudential, Flexible. 
 • Good personality, mature and proactive.
Working Location: Head Office, Samutprakarn From Mon-Fri (8.00 AM - 5.00 PM)

วิธีสมัคร


ผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามรถส่งอีเมลล์สมัครงาน พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มสมัครงาน โดยบันทึกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่งอีเมลล์ พร้อมแนบเอกสารการศึกษา หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ไปยัง aft.recruit@agc.com

Remark : for more information please call 0-2815-5000 ext. 1213, 1631
You may send your resume to aft.recruit@agc.com